Ansvar for mig selv

Har du nogen sinde fornemmelse af at være forudindtaget overfor bestemte personer? Uanset hvad personen vælger at gøre, bedømmer du hver gang handlingen fra det samme udgangspunkt. Andre gange kan vi ikke komme med en logisk forklaring på en fornemmelse eller handling - der var bare ikke andet at gøre i situationen. Ubevidst har vi en fornemmelse af hvordan vi bliver nødt til at handle. Det er ikke altid lige hensigtsmæssigt og kan fasthold os i mønstre.

 

Liv eller død for en partner - at tage ansvar for sin egen skæbne 1

En klient med en psykisk syg eksmand, blev alt for længe i et svært forhold med store personlige og økonomiske omkostninger. Hver gang klienten blev spurgt om hvorfor hun dog ikke afsluttede forholdet og fik sit gode liv tilbage, svarede hun: "han dør hvis jeg forlader ham". Det var et automatsvar, der kom dybt nede fra underbevidstheden og egentlig gav mening i det pågældende forhold. Partneren var depressiv og selvmordstruet, gennem det 7 år lange forhold. Alligevel kunne der nok være andre løsninger end at blive i et forhold, der påvirkede min klient negativt i den grad, men det var ikke muligt for hende at se ud over det. Flere år efter forholdets afslutning var hun stadig ansvarlig for mange områder i eksmandens problematiske liv. Det var hende han ringede til når han var selvmordstruet eller havde økonomiske problemer. Da der også var fælles børn, følte klienten en stærk forpligtelse til at hjælpe, uanset hvor stærkt hun selv følelsesmæssigt blev påvirket. Der var konstant en stor angst for at eksmanden ville gøre alvor af selvmordstruslerne og hvordan det ville påvirke børnene fremover.

Da hun startede på en terapi-række, kom vi blandt andet ned i flere liv og så at klienten og hendes partner havde været i tidligere liv-død situationer og i hvert tilfælde var partneren død under uheldige omstændigheder, hvor min klient havde haft et ansvarslignende tilhørsforhold, men ikke havde været tilstede i det afgørende øjeblik. Det var aldrig klientens fejl ikke at være tilstede. Hver gang opstod den ulykkelige slutning af et forkert valg fra eksmanden. Denne indsigt gav en stor ro hos min klient. Hendes tidligere og til tider ret uforståelige modvilje mod at forlade forholdet og redde sig selv havde skabt mange spørgsmål og diskussioner og hun havde ofte tvivlet på sin egen dømmekraft i forholde til eksmanden. Hun skulle lære ikke at påtage sig ansvaret for andres livsvalg og i stedet tage ansvaret for sit eget liv som førsteprioritet. Eksmanden skulle lære at påtage sig ansvaret for sit liv og ikke vente på at andre løste det for ham. Da klienten fik den indsigt, kunne hun endelig slippe ansvaret for sin eksmands liv og velfærd og fokusere på at skabe sin egen lykke.