Reiki Research

Der findes desværre ikke relevant dansk information om effekten af Reiki i forbindelse med konventionel sygdomsbehandling. Der er en ret skeptisk holdning herhjemme til hvorvidt Reiki, eller anden form for healing, har nogen effekt overhovedet - andet end placebo.

Der er i flere år blevet forsket i alternativ behandling på Odense Universitet Hospital og den ansvarlige professor Helle Johannesen, udtaler at "healing ingen effekt har". 

Det er vi der arbejder professionelt med healing, selvfølgelig ikke enig med hende i. Det kendskab jeg har til forskningsarbejdet i Odense, har givet mig en opfattelse af at forsøgene er udviklet af læger og antropologer, men ingen healer har været med i selve projektbeskrivelsen. Det vil sige at man ikke har haft adgang til direkte fagkundskab mht hvad der egentlig kan måles og hvor effekten normalt kan ses.

Derfor må vi se til udlandet, hvor der især i USA er gjort et stort stykke arbejde med at ændre Reiki fra at være en "alternativ" behandlingsform, til at være en "komplimentær" behandlingsform. 

De anførte links til venstre giver et bredt billede af hvad der foreligger på nuværende tidspunkt, men er selvfølgelig ikke fuldt dækkende.

Pamela Miles, der står øverst på listen, har jeg samarbejdet med i forskellige forum. Pamela er dedikeret til arbejdet med at udbrede Reiki og meget samvittighedsfuld i forhold til hvad der rent faktisk kan bevises.