Andes-traditionen er en livsfilosofi, der stammer fra Andesbjergene i Peru, og har spredt sig til Vesten i løbet af de sidste 20 år. Qero-indianerne er de sidste efterkommere fra Inca'erne og besidder en ældgammel viden om naturen og energien der omgiver os. Denne energi-visdom kan også anvendes som et healende værktøj og ligger til grund for min Energiflow-behandling.

Det handler om Ayni – gensidighed og respekt for alt levende omkring os. Ved at arbejde med denne filosofi, bliver vi i stand til komme i kontakt med den energi der er i alt: mennesker, dyr, planter, himmel og jord. Dvs at jeg har lært at gå ind i dit energifelt og arbejde med de udfordringer du bærer på. Der findes ikke gode og onde handlinger i denne tanke, men tung og let energi. Den tunge energi holder os nede, den lette får os videre. Hvis du har for meget tung energi, sidder du fast! Det gælder om at lære at udskille den tunge energi, så den ikke hober sig op.

Min mester i Andes-traditionen er paco Dorthe Steenberg. Du kan læse en smuk artikel om Ayni og Andesfilosofien i denne artikel.

Billedet viser forskellige Mesa'er. En Mesa er på det praktiske plan et værktøj for behandleren, der arbejder med Inca-healing og Andés-traditionen. Behandleren bruger Mesa'en til at forstærke sin personlige energi. Den indeholder forskelllige genstande der har betydning for netop dín behandlers evner. På det spirituelle plan har hver genstand en hel signifikant betydning. Mesa'en indeholder som oftest genstande der repræsenterer de 4 naturelementer: luft, vand, ild, jord samt symboler på den maskuline og feminine energi.