Reiki og sygdomsbehandling

Reiki kan være en stor hjælp til den enkelte i forbindelse med sygdom. Reiki fremmer og understøtter kroppens selvhealingsproces.

Det betyder kort sagt at du bliver hurtigere frisk igen!

Reiki får ikke din feber til at forsvinde, men den får din krop i balance og dermed dit eget immunforsvar til at skrue op på fuld styrke. Mentalt får du ro og overskud, fysisk mindskes dine smerter. Reiki har stor effekt ved for eksempel hovedpine, kronisk næseblod og muskelspændinger.

Der er gjort rigtig gode erfaringer i forbindelse med operationer, hvor Reiki gives før og efter det operative indgreb - så tæt på som muligt. Dette gør at patienten ikke oplever så mange af de normale eftervirkninger fra narkose og blodtab og derved er hurtigere selvkørende igen.

Ved cancerbehandling kan der med stor fordel gives Reiki i forbindelse med kemoterapi. Hos de fleste bliver bivirkningerne kraftigt reduceret i forhold til de patienter der ikke modtager Reiki.

Reiki healing bliver i høj grad brugt i forbindelse med det almindelige sundhedsvæsen i USA. Mere end 800 amerikanske hospitaler tilbyder reiki behandlinger under indlæggelsen. Tyskland, Spanien og Irland er også længere fremme med kombinationen af healingsbehandlinger og konventionel medicinsk behandling. I Danmark er vi lidt mere forsigtige på det område.

Jeg har erfaring med at give behandlinger ved indlæggelse på danske hospitaler og har videreuddannet mig indenfor dette felt. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med healing og hospitalsindlæggelse, så kontakt mig for en uddybende samtale. Behandlingen bliver tilpasset den aktuelle situation og patientens tilstand.

 

Hvis man som patient er indlagt på et dansk hospital har man ret til at få behandling af sin alternative behandler, efter aftale med den pågældende afdelings ledelse. Sundhedstyrelsen har udsendt cirkulære med retningslinier for alternativ behandling på sygehuse i Danmark.